Skip to main content

Det er et helt afgørende spørgsmål, når det kommer til din afrapportering. For det har betydning for både indsamling af data og dit slutprodukt.

Målt forbrugsdata sikrer nøjagtighed i regnskabet

Hos Comundo arbejder vi altid med afsæt i ens faktiske udledning. Reelle tal og forbrug giver det mest retvisende billede og sikrer, du fx også kan arbejde med:

  • Baselines og benchmarks Uden at vide præcist hvor du starter, er det svært at vide, om du er på rette kurs.
  • Løbende overvågning og optimering Faktisk data gør, at du kan handle på information løbende.
  • Servicering af tredjeparter Bruger du reel data, skal du ikke bekymre dig om, hvordan din CO2-rappotering passer ind i andre sammenhænge. Dine ikke-finansielle KPI’er kan blive lige så præcise som dine finansielle. Samtidig undgår du leverandørafhængighed, hvor du er bundet op på en bestemt form for hard- eller software.

92% afvigelse mellem estimeret og faktisk forbrug

Hos Comundo har vi analyseret energimærkerapporternes CO2-udledning i +1000 bygninger i +50 kommuner.

Én af de ejendomme vi har arbejdet med, er det tidligere rådhus i Haderslev Kommune. Her opdagede vi, at den faktiske CO2 udledning afviger med op til 92% ift. den CO₂ udledning, der er angivet i energimærkerapporterne. Regnestykket ser sådan ud:

Estimeret CO₂ udledning
Årligt varmeforbrug ifølge energimærkerapporten: 790,54 MWh fjernvarme. Samlet CO₂ udledning 111,47 ton

Beregnet CO₂ udledning
CO₂ udledning for fjernvarme beregnes således: 790,54 * 3,6 * 3,25 * 0,001 = 9,25 tons CO₂. Samlet CO₂ udledning: 9,25 tons CO₂

Afvigelse
CO₂ udledning: 102,22 tons CO₂ eller 92%

Beregningsgrundlag
Bygningen er tilsluttet Haderslev Fjernvarme, som indrapporterede 3,25 kg CO₂ pr. GJ varme til Energistyrelsen, hvilket er året for energimærket. Energimærke rapporten er 2017, men der er først fjernvarme målinger for hele året i 2020, hvorfor 2020 tallene er brugt.

Derfor tager vi altid udgangspunkt i ens faktiske forbrug frem for estimater, når vi arbejder med CO2-rapportering hos Comundo.

Hvis du vil vide mere om, hvordan du kan komme igang med din CO2-rapportering, så kontakt Comundo allerede nu. Vi glæder os til at hjælpe dig på vej!