Skip to main content

CO2-rapportering kan være en kompliceret størrelse. Ikke alene er det nyt for mange, men det indeholder også en høj grad af kompleksitet. Derfor er der brug for standarder til at kunne kortlægge ens klimaaftryk.

Én af de mest anerkendte og udbredte standarder for opgørelse og rapportering af klimaregnskaber er Greenhouse Gas (GHG) Protokollen. Det er også den standard, vi bruger hos Comundo, da den bredt betragtes som den førende standard.

Ifølge GHG-Prorokollen arbejder man med tre forskellige områder af emissioner, såkaldte scopes, hvor der skelnes mellem direkte udledning fra virksomhedens egne og kontrollerede aktiviteter (scope 1), virksomhedens inddirekte aktiviteter (scope 2) og alle emissioner som virksomheden er forbundet med via den værdiekæde den indgår i (scope 3).  

Scope 1
Alle de direkte emissioner, der ejes eller kontrolleres af virksomheden. Det kan fx være firmabiler eller gas og olie til opvarmning. 

Scope 2
Alle de inddirekte emissioner, der stammer fra virksomheden. Det kan fx være fjernvarme og elektricitet, som virksomheden har købt og brugt.  

Scope 3
Alle de emissioner, der kommer fra virksomhedens værdikæden, som virksomheden som sådan ikke selv ejer eller kan kontrollere. Det gælder både upstream, som fx emissioner fra leverandørkæden, og downstream som fx ved afskaffelse af produkter. 

Nedenstående oversigt er hentet fra GHG-Protokollens rapporteringsguide

Hvis du vil vide mere om, hvordan du kan komme igang med din CO2-rapportering, så kontakt Comundo allerede nu. Vi glæder os til at hjælpe dig på vej!