Skip to main content

Privatlivspolitik – comundo

17. august 2022

Hos comundo ApS (“comundo”/”vi”/”vores”/os”) er databeskyttelse og fortrolighed en høj prioritet. Læs venligst denne privatlivspolitik, før du deler personoplysninger med os.

Databeskyttelsesroller

Kunden som dataansvarlig og comundo som databehandler

comundo behandler i visse tilfælde personoplysninger om lejere på vegne af vores kunder med det formål at levere vores tjenester bestående af at generere komplette, digitale CO2-regnskaber baseret på de faktiske forbrugstal relateret til hver af ejendommene samt levere materiale til energioptimeringsformål og CO2-emissionskompensationsformål.

I disse tilfælde behandler comundo kun personoplysninger som databehandler efter dokumenterede instrukser fra vores kunder i rollen som dataansvarlige. Der henvises til databehandleraftalen vedlagt som bilag 3 til kundeaftalen for levering af comundos tjenester, der indgås mellem vores kunder og comundo. Denne privatlivspolitik dækker således ikke disse behandlingsaktiviteter.

comundo som dataansvarlig

comundo indhenter også personoplysninger som særskilt dataansvarlig i forskellige situationer. Denne privatlivspolitik beskriver retningslinjerne for comundos behandling af dine personoplysninger i disse situationer og giver dig de oplysninger, du har ret til at modtage i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning.

Vores kontaktoplysninger er:

comundo ApS
CVR-nr. 43309617
Matrikel1 office no. 301
1200 København K
Kontakt: [email protected]

Typer af personoplysninger, formål, retsgrundlag og sletning

Vi behandler personoplysninger om forskellige personer, der er i kontakt med comundo. Nedenfor kan du se, hvordan vi kan behandle dine personoplysninger som kontaktperson.

Besøgende på hjemmesiden

De typer personoplysninger, vi indsamler, kan omfatte:

 • Dine generelle oplysninger og identifikationsoplysninger (f.eks. navn, e-mail og/eller postadresse, telefonnummer, alder og køn)
 • Kommunikation med dig

Dine personoplysninger indsamles i et eller flere af følgende tilfælde:

 • Når du booker en demo
 • Når du indgår en aftale
 • Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev
 • Når du kontakter os via e-mail, telefon eller brev

Personoplysningerne kan indsamles og anvendes til følgende formål:

 • At tilmelde sig og modtage nyhedsbreve
 • Markedsføring
 • Forbedre produkter, tjenester of værktøjer via hjemmesiden og platformen
 • Overholdelse af krav i henhold til gældende lovgivning
 • Til etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav

Vores retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger til ovenstående formål er:

 • Samtykke til at indsamle og dele dine personoplysninger via cookies for markedsføringsformål, hvilket kan være baseret på dine klik og interesser (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).
 • Legitimt at kunne behandle dine personoplysninger med henblik på at levere nyhedsbrev (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f), forudsat at du har givet forudgående markedsføringssamtykke i henhold til markedsføringslovens § 10, stk. 1.
 • Legitim interesse i at kunne etablere, udøve eller forsvare retskrav (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, gemmes personoplysninger, indtil du trækker markedsføringssamtykket tilbage. Personoplysninger kan også opbevares, så længe det er nødvendigt til det formål, hvortil de blev indsamlet, eller længere, hvis det kræves i henhold til en kontrakt, i henhold til gældende lov eller for at etablere, udøve eller forsvare juridiske krav.

Kontaktpersoner for kunder og leverandører

De typer personoplysninger, vi indsamler, kan omfatte:

 • Navn, jobtitel, arbejdsmailadresse, korrespondancer, underskrift og arbejdstelefonnummer

Dine personoplysninger indsamles i et eller flere af følgende tilfælde:

 • Når du kontakter os via e-mail, telefon eller brev
 • Når vi indgår aftaler med din organisation
 • Når du booker en demo

Personoplysningerne kan indsamles og anvendes til følgende formål:

 • Administrationen af vores forretningsforbindelser, herunder at kunne kommunikere med dig
 • Ved indgåelse af aftaler
 • I forbindelse med fakturering og bogføring
 • Til etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav

Vores retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger til ovenstående formål er:

 • Nødvendig for udførelsen af en kontrakt mellem den organisation, du repræsenterer, og comundo (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).
 • Retlige forpligtelser i forhold til bogføringsloven (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c).
 • Legitim interesse i at kunne drive vores forretning og være i stand til at administrere comundos forretningsforhold, herunder at kunne kommunikere med dig (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).
 • Legitim interesse i at kunne etablere, udøve eller forsvare retskrav (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde kontrakten og op til 3 år efter levering af tjenesterne eller efter opsigelse af en kontrakt. Bogføringsmateriale opbevares i 5 år fra indeværende regnskabsårs afslutning.

3. Videregivelse til databehandlere og overførsel til andre dataansvarlige

For at forfølge ovenstående formål kan dine personoplysninger blive delt med tredjeparter, der leverer relevante tjenester i henhold til kontrakt til os. Sådanne tjenesteudbydere behandler kun personoplysningerne i overensstemmelse med vores instruktioner og i henhold til indgåede databehandleraftaler, herunder for at levere hostingtjenester, marketingtjenester og analyser. Desuden kan vi videregive dine personoplysninger til relevante myndigheder, advokater, revisorer og domstole, hvis vi er juridisk forpligtet til det (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c) for at forfølge vores legitime interesse i at kunne etablere, udøve eller forsvare juridiske krav (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f) eller for at opfylde kontrakten (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b). Dine personoplysninger overføres ikke til usikre tredjelande.

Dit samtykke kan også gives til at dele personoplysninger med tredjeparter såsom udbydere af sociale medier som en del af cookie-pop-up-banneret. Der henvises yderligere til pop op-vinduet for cookies. Hvis dine personoplysninger overføres til dataansvarlige eller databehandlere, der er placeret i lande uden for EU/EØS, der ikke sikrer et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau, vil en sådan overførsel være beskyttet af EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser (SCC).

4. Sikkerhed

Vi og vores tjenesteudbydere har implementeret sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at procedurerne opfylder de krævede sikkerhedsstandarder. Derfor bestræber vi os på at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personoplysninger. Dette inkluderer kryptering af data, brug af pseudonymisering, firewalls, logning, revisioner og adgangskodeprocedurer osv.

5. Rettigheder

Du har ret til at få indsigt og til at slette de personoplysninger, vi behandler om dig, men med visse lovgivningsmæssige undtagelser, f.eks. hvis personoplysningerne er omfattet af opbevaringsperioden i bogføringsloven. Desuden har du ret til at få dine personoplysninger berigtiget eller blokeret, men med visse lovgivningsmæssige undtagelser.

I visse situationer har du ret til at få de data, du har indsendt til os, afleveret i et maskinlæsbart format og til at få dine data overført til en anden dataansvarlig.

Desuden har du ret til at gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine data, herunder behandling, der er baseret på vores legitime interesse.

6. Kontakt og klager

Hvis du ønsker at udøve nogen af dine rettigheder, hvis du har spørgsmål vedrørende denne privatlivspolitik eller behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte: [email protected].

Du kan klage over behandlingen af dine personoplysninger til Datatilsynet. Adresse: Carl Jacobsens Vej 25, 2500 Valby, telefon: + 45 33 19 32 00, e-mail: [email protected] eller via deres hjemmeside www.datatilsynet.dk.

7. Ændringer af denne privatlivspolitik

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i af denne privatlivspolitik fra tid til anden. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside. I tilfælde af væsentlige ændringer vil vi underrette dig herom.