Skip to main content
Image of a person looking at emission data to create a net-zero strategy

Hos comundo elsker vi præcise data. Det er ingen hemmelighed.

Det er kernen i vores produkt og skaber tryghed for vores kunder; de ved, at optimeringerne af deres ejendomsportefølje er målbare og nøjagtige, samt at deres rapportering er så clean, som den kan være.

Vi ved også, at Rambøll sætter pris på præcise data; som en global ingeniør-, arkitektur- og konsulentvirksomhed med 16.000 hårdtarbejdende eksperter, arbejdes der hårdt for at skabe en bæredygtig verden, og det kræver, at de kan være sikre på deres tal.

Så vi tog os en snak med Elliot More, Dekarbonisering & Digitaliserings Lead hos Rambøll
Buildings Danmark, om vigtigheden af nøjagtig CO2-emissionsdata i Net Zero-strategier for ejendomsinvestorer.

Kan du fortælle os lidt om, hvad du laver for Rambøll?

“Næsten 40 % af de globale emissioner stammer fra bygninger. Det er derfor min ambition at fremskynde dekarboniseringen i både konstruktion og drift af bygninger på alle tænkelige måder.

Mine kunder hos Rambøll er investorer med store bygningsporteføljer, typisk pensionsselskaber og ejendomsinvestorer. De har ofte brug for hjælp til at udvikle en Net Zero-strategi for udledningen af drivhusgasser (GHG). Vi hjælper dem først med at måle deres baseline, derefter vælger vi et reduktionsmål og et målår, og til sidst samarbejder vi om en plan for, hvordan målene kan opnås.

Denne plan består af masser af initiativer, nogle tekniske som renoveringer eller energistyring, andre på det strategiske niveau, som revidering af opkøb og frasalgsplaner eller indgåelse af CPPA’er. Afsluntingsvist rådgiver vi dem om fjernelse af de sidste procent kulstof, som virksomheden ikke kan eliminere.”

Quote highlighting the importance of using real energy data

Hvilken rolle spiller nøjagtige energiforbrugsdata i denne plan?

“En af de største barrierer, vores kunder møder, er sammenhængende data. De har brug for præcise tal for at skabe en akkurat baseline.

Det naturlige første skridt er at bruge estimater om porteføljens energiforbrug fra EPC’er (energy performance certificates). Vi opfordrer dem altid til at arbejde hen imod reelt energiforbrug så hurtigt som muligt. Dette gør vi af flere årsager.

For det første ved vi, at energiattesterne ikke er repræsentative for det reelle energiforbrug, da de er baserede på standarder og ikke medregner visse energianvendelser.

For det andet giver antagelser og estimater ingen indsigt i den enkelte bygnings faktiske performance, hvilket gør det svært at få øje på problemer som en dårligt fungerende bygning i risikozonen for at blive et strandet aktiv.

Du får heller ingen feedback eller indsigter, som kan guide dine fremtidige investeringer. Var det værd at investere i en DGNB Gold-bygning i stedet for Sølv? Medførte din renovering faktisk reduktioner i energiforbruget? Var det en god investering at lave en informationskampagne til dine lejere i form af sparet kulstof pr. krone brugt, eller skulle du i stedet have installeret flere solpaneler? Og så videre.

At benytte reel data i stedet for antagelser er virkelig en game changer.

Først og fremmest gør det vores kunders emissionsrapportering langt mere nøjagtig, hvilket er et nøgleprincip i GHG-protokollen. Derudover muliggør det bedre strategiske beslutninger om porteføljens fremtidige udvikling, og hvordan man tilpasser forretningsbeslutninger med deres Net Zero-ambitioner.

For eksempel kan du ved at undersøge data per time sammenligne faktisk brug med benchmarkdata, og se hvor bygninger bruger mere energi end forventet. Denne information giver os mulighed for at undersøge, om problemet er let at løse, eksempelvis et ventilationsanlæg der skal idriftsættes. Rambølls ingeniører kan også lave prioriterede renoveringsplaner for porteføljen og identificere lavthængende frugter, hvor vi kan få den største CO2-reduktion per investering.”

Quote about how using metered data instead of assumptions is a game-changer

Kan en automatiseret løsning som comundo sparer arbejdstimer?

Som en del af mit arbejde med kunderne, hjælper jeg også med en datastrategi ved siden af Net Zero-strategien. Med udrulningen af smarte energimålere over hele Europa er det nu nemmere end nogensinde før at få adgang til data om timeforbrug helt automatisk. Udbydere som comundo gør det virkelig nemt at få adgang til vigtig data, hvilket er langt mere omkostningseffektivt end at tjekke målere manuelt eller vente på elregninger.”

At arbejde med konsulentvirksomheder som Rambøll betyder ikke kun, at vi får adgang til ekspertviden, men også, at vi får indsigt i, hvad vores kunder, ejendomsinvestorer og virksomheder med store bygningsporteføljer har brug for, og ønsker.

Vi har mulighed for at forstå hvor de data, vi er i stand til at levere, er placerede i en Net Zero-strategi. Ikke kun for at bekæmpe klimaforandringer, men også for at være førende på markedet. Ved at prioritere nøjagtige CO2-emissionsdata kan investorer træffe informerede beslutninger, tracke fremskridt og vise deres dedikation til en mere bæredygtig fremtid.

Og at skabe en bæredygtig fremtid er noget, vi alle kan støtte op om.

Få præcise emissionsdata idag.

Baser din optimering, kompensation og rapportering på fakta – ikke estimater. Få comundo idag.