Skip to main content

Atsakymas į šį klausimą ypač svarbus kalbant apie anglies dioksido apskaitą ir CO pėdsako ataskaitas. Nuo to, kokį metodą pasirinks jūsų įmonė, priklausys tiek duomenų rinkimas ir apdorojimas, tiek galutinis produktas, taip pat kokį poveikį jis gali turėti jūsų veiklos rezultatams, įmonės reputacijai ir investuotojų pasitikėjimui. 

Faktiniai duomenys užtikrina tikslumą

Bendrovėje „Comundo“, tvarkydami anglies dioksido apskaitą, visada remiamės faktiniu energijos suvartojimu ir faktinėmis emisijomis, o ne apytiksliais duomenimis. Šis metodas tiksliausiai atspindi realias emisijas ir padeda šiose srityse:

Pradiniai duomenys (atskaitos taškas) ir lyginamieji rodikliai

Nežinant, kur tiksliai pradėti, labai sunku suprasti, ar judate teisinga linkme ir ar atsidursite ten, kur norėjote. Turint tikslius duomenis galima nustatyti atskaitos ir vidurio taškus bei galutinį tikslą ir bet kurį tarp jų esantį tašką.

Nuolatinė stebėsena ir optimizavimas

Turint faktinius duomenis galima pradėti veikti pagal turimą informaciją ir analizuoti rezultatus bei veiksmingai analizuoti energijos vartojimo efektyvumo optimizavimo darbų rezultatus. Siekėte savo pastatuose suvartoti 15 % mažiau energijos? Turėdami tikslius duomenis, tai neabejotinai žinosite.  

Trečiųjų šalių aptarnavimas

Jei naudojate faktinius, o ne apytikslius duomenis, jums nereikia rūpintis dėl to, kaip jūsų anglies dioksido apskaita bus naudojama kitais atvejais arba dėl to, kaip ją vertins ir tvirtins apskaitininkai, nes jūsų nefinansiniai pagrindiniai veiklos rodikliai (angl. KPI) gali būti tokie pat tikslūs kaip ir finansiniai. Be to, pagrindę savo sąranką tam tikra kompiuterine technine ar programine įranga, nebūsite priklausomi nuo tiekėjų.

Iki 92 % neatitiktis tarp apytikslio ir faktinio suvartojimo

Norėdami išsiaiškinti, kiek gali skirtis apytikslis ir faktinis suvartojimas, išanalizavome daugiau kaip 1 000 pastatų, esančių 50 Danijos savivaldybių, išmetamą CO kiekį. Pirmiausia išnagrinėjome energijos suvartojimo ataskaitose nurodytą apytikslį suvartojimą, o paskui – faktinį.

Vienu atveju pastebėjome, kad faktinis išmetamo CO kiekis skyrėsi net 92 %, palyginti su energijos vartojimo efektyvumo etiketės ataskaitoje nurodytu apskaičiuotu išmetamo CO kiekiu. Tai reiškia ne tik tai, kad bet kokie pradiniai ar lyginamieji duomenys yra beprasmiai, bet ir tai, kad negalima tiksliai įvertinti atliktų optimizavimo darbų.

Toliau pateiktas skaičių suskirstymas*: 

Metinis šilumos suvartojimas**Bendras išmetamo CO kiekis, tonomis
Apytiksliai790,54 MWh***111,47 
Apskaičiuoti– 790,54 MWh į kWh = 790 250 kWh

– 3,6 GJ × 3,25 kg co2e/GJ = 11,7 g co2e/kWh

– 11,7 g co2e/kWh × 790,54 MWh**** 

9,25 
Bendras skirtumas (neatitiktis) 102,22 (92 %)

Apytikslių duomenų naudojimo poveikis verslui

Kai kurios ES įmonės (šiuo metu tai yra didelės ir į biržos sąrašus įtrauktos įmonės) privalo stebėti išmetamo anglies dioksido kiekį ir teikti apie jį ataskaitas. Be to, vartotojai ir investuotojai vis labiau spaudžiami, kad įmonės reikšmingai ir akivaizdžiai mažintų savo poveikį aplinkai. 

Kai duomenys nėra tikslūs, tikėtina, kad bus pateiktos netikslios ataskaitos ir dėl to kils rimtų padarinių. 

Atsisakymas pateikti išvadą audito ataskaitoje

Audito išvada – tai aiškus pareiškimas investuotojams apie finansinę įmonės būklę. Idealu, kai pateiktoje išvadoje nenurodyta jokių neatitikčių („išvada be pastabų“). Tai reiškia, kad auditorius nerado jokių problemų, susijusių su ataskaitos vientisumu. Tačiau kai anglies dioksido išmetimo ataskaitose naudojami apytiksliai duomenys, dažnai tenka pareikšti neigiamą nuomonę, nes auditoriai tik teturi pažymėti juos kaip nepatikrintus. Laimei, naudojant „Comundo“ sprendimą, duomenis galima patikrinti, o tai reiškia, kad auditoriai gali tęsti auditą ir ataskaitą pažymėti kaip teisingą.  

Suinteresuotųjų šalių pasitikėjimas

Investuotojai, esami ir būsimi darbuotojai taip pat vis labiau domisi įmonės poveikiu aplinkai. Kai duomenys apie anglies dioksido išmetimą kartu su atsisakymu pateikti išvadą dėl audito ataskaitos nėra tikslūs, gali sumažėti investuotojų pasitikėjimas, nes investuotojai netikslius duomenis gali vertinti kaip prastos valdymo ir vadybos praktikos požymį. Dėl to gali sumažėti įmonės akcijų kaina ir įmonei gali būti sunkiau užsitikrinti investicijas. 

Žala reputacijai

Pastaraisiais metais vis labiau suprantama apie įmonių poveikį aplinkai, o vartotojai vis dažniau nusprendžia remti tas įmones, kurios tausoja aplinką. Paaiškėjus, kad įmonės duomenys apie išmetamųjų teršalų kiekį nėra tikslūs, o pateiktos ataskaitos kelia abejonių, gali pasklisti neigiama informacija apie įmonę ir įmonė gali prarasti kitų pasitikėjimą. Dėl to įmonė mažiau parduos ir sumažės jos pelnas. 

Prarastos galimybės

Kai anglies dioksido išmetimo ataskaitos nėra tikslios, įmonė taip pat gali netekti atsiveriančių galimybių. Daugelis vyriausybių ir organizacijų siūlo lengvatas įmonėms, kurios vis mažiau išmeta anglies dioksido. Įmonė, pateikusi netikslius duomenis apie išmetamųjų teršalų kiekį, negali pasinaudoti šiomis galimybėmis, dėl to, tikėtina, gautų mažiau pelno. 

Galima praslysti naudojantis apytiksliais duomenimis, tačiau verslui prasmingi tik tikslūs duomenys

Kol kas gali pavykti neblogai tvarkytis naudojant vien apytikslius duomenis, tačiau niekas neprilygsta tikslumui. Tikslūs pradinių matavimų duomenys ir lyginamieji rodikliai, verslo reputacijos valdymas ir talentų bei investuotojų pritraukimas visada bus naudingi verslui. 

Jei anglies dioksido apskaitai naudojate apytikslius skaičiavimus, bet norite sužinoti daugiau apie tai, kaip pradėti naudotis tiksliais duomenimis, užsisakykite demonstracinę versiją – nėra jokių įsipareigojimų.


*Pastatas prijungtas prie Haderslevo centralizuoto šilumos tiekimo sistemos, kuri Danijos energetikos agentūrai nurodė išmetanti apie 3,25 kg CO₂ vienam GJ šilumos. Energijos vartojimo efektyvumo etiketės ataskaita yra 2017 m., tačiau turimi tik 2020 m. centralizuoto šildymo matavimai, todėl naudoti 2020 m. duomenys

**pagal energijos vartojimo efektyvumo etiketės duomenis

***centrinis šildymas

****1 MWh = 3,6 GJ; 3,25 kg co2e/GJ – šildymo tiekėjo perskaičiavimo koeficientas

Gaukite tikslius emisijos duomenis

Optimizuokite, kompensuokite ir teikite ataskaitas remdamiesi faktais, o ne apytiksliai skaičiavimais. Prisijunk prie comundo.