Skip to main content
An aerial view of a manufacturing plant to illustrate GHG Protocol scopes 1, 2 and 3

Anglies dioksido apskaita gali atrodyti gana sudėtinga. Daugeliui žmonių, tiek ir neseniai paskirtiems vadovams, atsakingiems už aplinkos, socialinės ir valdymo (angl. ESG) aspektus, tiek ir finansų direktoriams, CO2 apskaita – ne tik gana naujas, bet ir daug iššūkių keliantis dalykas.

Tačiau ją suprasti labai svarbu, nes pamažu ji tampa neatsiejama įmonių strategijų dalimi, kuri gali realiai lemti galutinius įmonės veiklos rezultatus.

Vienas iš labiausiai pripažintų ir plačiai naudojamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio apskaičiavimo ir ataskaitų teikimo standartų yra Šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) protokolas. Kadangi šis standartas laikomas pagrindiniu, jį taikome ir įmonėje „Comundo“.

Pagal ŠESD protokolą išskiriamos trys skirtingos išmetamųjų teršalų sritys, dar vadinamos taikymo sritimis:

  • 1-ajai taikymo sričiai priskiriamos emisijos iš įmonės nuosavų ir kontroliuojamų šaltinių;
  • 2-ajai taikymo sričiai priskiriami įmonės netiesiogiai išmetami teršalai (pvz., per perkamą energiją);
  • 3-iajai taikymo sričiai priskiriamas visas netiesiogiai išmetamas ŠESD kiekis, susidarantis ataskaitas teikiančios bendrovės vertės grandinėje (iki medžiagų patekimo į įmonę ir po to, kai produktas patenka, galutiniam vartotojui).

Toliau juos aptarsime pagal anglies dioksido apskaitą, ŠESD protokolą ir jų svarbą ES įsteigtoms ir veikiančioms įmonėms.

1-oji taikymo sritis. Tiesiogiai išmetami teršalai

1-ajai taikymo sričiai priskiriamos emisijos apima visus tiesioginius (ŠESD) teršalus, kuriuos išmeta įmonei priklausantys ar jos kontroliuojami šaltiniai. Šis išmetamųjų ŠESD kiekis susidaro įmonei vykdant savo veiklą, pavyzdžiui, deginant iškastinį kurą, naudojant bendrovei priklausančias transporto priemones ar įmonės gamybos procesų metu. Nustatydamos ir kiekybiškai įvertindamos 1-osios taikymo srities išmetamą ŠESD kiekį, ES įmonės gauna vertingos informacijos apie savo poveikį aplinkai.

1-osios taikymo srities išmetamųjų teršalų kiekio mažinimas rodo įsipareigojimą laikytis tvarios praktikos ir kartu skatina veiklos efektyvumą. Investuodamos į švaresnes technologijas, įmonės gali sumažinti savo poveikį aplinkai ir ilgainiui sutaupyti lėšų. 1-osios taikymo srities ataskaitų teikimas užtikrina skaidrumą, todėl įmonės gali įvertinti savo pažangą mažinant išmetamųjų teršalų kiekį ir nustatyti ambicingus tikslus ateičiai.

A table showing examples of scope 1, 2 and 3 emissions

2-oji taikymo sritis. Netiesiogiai išmetami teršalai

2-ajai taikymo sričiai priskiriamos emisijos, susijusios su įsigytos elektros energijos, šilumos ar garo vartojimu. Šios energijos gamybą įmonės kontroliuoja ribotai, tačiau gali daryti įtaką tiekėjų pasirinkimui ir remti atsinaujinančių šaltinių diegimą. Teikdamos ataskaitas apie 2-osios taikymo srities išmetamųjų ŠESD kiekį, ES įmonės gali prisiimti atsakomybę už savo suvartojamos energijos poveikį aplinkai.

Apsirūpindamos atsinaujinančiąja energija arba investuodamos į energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, įmonės gali aktyviai mažinti 2-osios taikymo srities išmetamų teršalų kiekį. Tokiu būdu jos ne tik prisideda prie švaresnės energetikos, bet ir gerina savo reputaciją, stiprina santykius su savo partneriais ir vartotojais. Skaidrus 2-osios taikymo srities išmetamųjų teršalų kiekio ataskaitų teikimas rodo įsipareigojimą mažinti anglies dioksido kiekį savo veikloje.

3-ioji taikymo sritis. Vertės grandinės išmetamieji teršalai

3-iajai taikymo sričiai priskiriamos emisijos, susidarančios visoje įmonės vertės grandinėje, įskaitant tiek pirminę, tiek antrinę veiklą. Tai apima išmetamą ŠESD kiekį, susijusį su žaliavų gavyba ir gamyba, transportavimu, produkto naudojimu ir šalinimu. Nors šio išmetamo ŠESD kiekio įmonė tiesiogiai nekontroliuoja, vis dėlto jam įtakos turi verslo sprendimai.

Ataskaitų apie 3-iosios taikymo srities išmetamųjų teršalų kiekį teikimas reikalauja plataus požiūrio, apimančio visą produktų ir paslaugų gyvavimo ciklą. ES įmonės, kurios teikia ataskaitas apie 3-iosios taikymo srities išmetamųjų teršalų kiekį, demonstruoja įsipareigojimą siekti tvarumo ir visapusiškai vertina savo poveikį aplinkai. Įtraukdamos tiekėjus, optimizuodamos transporto tinklus ir skatindamos žiedinės ekonomikos praktiką, įmonės gali sumažinti 3-iosios taikymo srities išmetamą ŠESD kiekį ir prisidėti prie ekologiškesnės ateities.

Štai ir viskas. ES anglies dioksido apskaita ir ataskaitų teikimas tapo itin svarbūs toms įmonėms, kurios siekia skatinti tvarumą ir kovoja su klimato kaita. Suprasdamos, kuo skiriasi 1-iosios, 2-osios ir 3-iosios taikymo srities emisijos, ES įmonės gali įvertinti savo poveikį aplinkai, užsibrėžti tikslus ir skatinti teigiamus pokyčius. Įgyvendindamos anglies dioksido atskaitomybę, įmonės gali ne tik apsaugoti planetą, bet ir įgyti konkurencinį pranašumą, užmegzti prasmingų ryšių su suinteresuotosiomis šalimis.

Ženkime ekologiškesnės ateities link su kiekviena išmetamųjų teršalų kiekio ataskaita!

Štai ir viskas. ES anglies dioksido apskaita ir ataskaitų teikimas tapo itin svarbūs toms įmonėms, kurios siekia skatinti tvarumą ir kovoja su klimato kaita. Suprasdamos, kuo skiriasi 1-iosios, 2-osios ir 3-iosios taikymo srities emisijos, ES įmonės gali įvertinti savo poveikį aplinkai, užsibrėžti tikslus ir skatinti teigiamus pokyčius. Įgyvendindamos anglies dioksido atskaitomybę, įmonės gali ne tik apsaugoti planetą, bet ir įgyti konkurencinį pranašumą, užmegzti prasmingų ryšių su suinteresuotosiomis šalimis.

Ženkime ekologiškesnės ateities link su kiekviena išmetamųjų teršalų kiekio ataskaita!

Gaukite tikslius emisijos duomenis.

Optimizuokite, kompensuokite ir teikite ataskaitas remdamiesi faktais, o ne apytiksliai skaičiavimais. Prisijunk prie comundo.